Tεχνική Ανάλυση: Τι είναι;

Share Button

chartsΗ τεχνικη αναλυση είναι μια μέθοδος αξιολόγησης τίτλων (μετοχών, δεικτών, εμπορευμάτων, ζευγών forex) με τη χρήση της ανάλυσης των στατιστικών στοιχείων που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της αγοράς, όπως πχ οι προηγούμενες τιμές και ο όγκος των συναλλαγών.

Οι τεχνικοί αναλυτές (αντίθετα από τους αναλυτές που χρησιμοποιούν θεμελιώδη ανάλυση) δεν προσπαθούν να προσδιορίσουν την πραγματική αξία ενός χρεογράφου, αλλά αντ ‘αυτού χρησιμοποιούν διαγράμματα (charts) και άλλα εργαλεία για την αναγνώριση προτύπων (patterns) που υποδηλώνουν τη μελλοντική δραστηριότητα (πρόβλεψη).

Παρότι οι τεχνικοί αναλυτές χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία τα οποία θα αναλύσουμε στα επόμενα άρθρα, η τεχνική ανάλυση μελετά μόνο την προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά, σε μια προσπάθεια να καθορίσει προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί. Επιχειρεί να κατανοήσει τα “συναισθήματα” στην αγορά με τη μελέτη της ίδιας της αγοράς.

 

Τρεις βασικές παραδοχές της τεχνικής ανάλυσης

Accounting-Purchase-order-icon-1-150x150Το πεδίο της τεχνικής ανάλυσης στηρίζεται σε τρεις υποθέσεις:

  1. Η αγορά αποτιμά τα περιουσιακά στοιχεία,
  2. Οι κινήσεις των τιμών ακολουθούν τάσεις της αγοράς,
  3. Η ιστορία τείνει να επαναλαμβάνεται.

 

 

Η αγορά αποτιμά τα περιουσικά στοιχεία

Η τεχνική ανάλυση εξετάζει μόνο την κίνηση των τιμών, αγνοώντας τα θεμελιώδη μεγέθη του περιουσιακού στοιχείου (πχ της εταιρείας, ή της οικονομίας). Οι τεχνικοί αναλυτές πιστεύουν ότι τα βασικά μεγέθη μιας εταιρείας, μαζί με τους ευρύτερους οικονομικούς παράγοντες και την ψυχολογία της αγοράς, αποτιμάται στην τρέχουσα στο χρηματιστηριακή τιμή της, καταργώντας την ανάγκη να εξετάσει κάποιος αυτούς τους παράγοντες ξεχωριστά. Ουσιαστικά ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης καθορίζει ανά πάσα στιγμή την τιμή ένος συγκεκριμένου αποθέματος στην αγορά.

 

Οι τιμές ακολουθούν τάσεις της αγοράς (trends)

Στην τεχνική ανάλυση, οι διακυμάνσεις των τιμών πιστεύεται ότι ακολουθούν τις τάσεις. Αυτό σημαίνει ότι μετά έχει καθιερωθεί μια τάση, η μελλοντική μετακίνηση της τιμής είναι πιο πιθανό να είναι στην ίδια κατεύθυνση με την τάση από το να είναι εναντίον της. Οι περισσότερες τεχνικές που εφαρμόζει η τεχνική ανάλυση βασίζονται σ’ αυτή την παραδοχή. Για τα trends θα μιλήσουμε περισσότερο στο επόμενο άρθρο.

 

Η Ιστορία επαναλαμβάνεται

Μια άλλη σημαντική ιδέα στην τεχνική ανάλυση είναι ότι η ιστορία τείνει να επαναλαμβάνεται, κυρίως όσον αφορά την κίνηση των τιμών. Η επαναληπτική φύση των κινήσεων των τιμών αποδίδεται στην ψυχολογία της αγοράς. Με άλλα λόγια, οι συμμετέχοντες στην αγορά τείνουν να έχουν μια κοινή αντίδραση σε παρόμοια ερεθίσματα της αγοράς την πάροδο του χρόνου. Η Τεχνική ανάλυση χρησιμοποιεί διαγράμματα και μοτίβα (charts & patterns) για να αναλύσει τις κινήσεις της αγοράς και να κατανοήσει τις τάσεις.

εασυ φορεχ

 

Παρερμηνείες της τεχνικής ανάλυσης

041612_rising_stock_chart_inside_smallΣε αντίθεση με τη θεμελιώδη ανάλυση, η οποία προσπαθεί να προσδιορίσει την υποκειμενική αξία ενός περιουσικού στοιχείου, η τεχνική ανάλυση αναζητά τη στιγμή που αρχίζει πραγματικά η αγορά να εντοπίζει μια εσφαλμένη διαμόρφωση των τιμών. Μόλις η κακή εκτίμηση προσδιορίζεται, η αγορά θα τείνει να διορθώσει την κατάσταση. Αυτό το γεγονός όμως απαιτεί κάποιο χρόνο για να συμβεί και πραγματοποιείται σταδιακά, σχηματίζοντας μια τάση στο γράφημα. Στόχος ενός τεχνικού trader είναι να εισέλθει στην αγορά (Open position) ενώ η διαδικασία προσαρμογής είναι σε εξέλιξη και να βγει (Close Position) μόλις η προσαρμογή τελειώσει. Ουσιαστικά δηλαδή να ακολουθήσει το “trend”. Στο ιδανικό αυτό σενάριο ο “trader” θα έχει κεδίσει αρκετά pips.

H τεχνική ανάλυση δεν κάνει πρόβλεψη. Η τεχνική ανάλυση ψάχνει τις τάσεις και ο τεχνικός trader είναι σε εγρήγορση για να τις ακολουθήσει.

Είναι ακριβώς όπως ο σέρφερ περιμένει το κύμα πάνω στη σανίδα του και μόλις το κύμα έρθει πέφτει πάνω με τη σανίδα και κάνει τα ακροβατικά. Όταν σχεδόν έχει βγει έξω τελειώνει την προσπάθειά του και κατεβαίνει από τη σανίδα.

Το να εντοπίζετε τάσεις είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο κερδοφόρο από το να κάνετε προβλέψεις.

IronFX_Demo-Competition_468X6066

 

Τάσεις και Γραφήματα (Trends & Charts)

Η ομορφιά της τεχνικής ανάλυσης έγκειται στην ευελιξία της.  Δεν χρειάζεται καν πτυχίο Οικονομικών για να αναλύσει κάποιος ένα διάγραμμα της αγοράς. Δεν έχει σημασία αν είναι ένα απόθεμα, ένα νόμισμα ή ένα εμπόρευμα.

Οι τεχνικές αρχές της υποστήριξης, αντίστασης, τάσης, εύρος συναλλαγών (support, resistance, trend, trading range η αγγλική τους ορολογία) μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε γράφημα.

Αν αυτό σας ακούγεται εύκολο να ξέρετε ότι η τεχνική ανάλυση δεν είναι μια καθόλου εύκολη προσέγγιση. Η επιτυχία απαιτεί σοβαρή μελέτη, αφοσίωση κι ανοιχτό μυαλό. Αλλά, να είστε βέβαιοι ότι θα σας ανταμοίψει αν την αγαπήσετε.

Στο 1forex.gr θα βρείτε ένα πολύ αναλυτικά άρθρα σχετικά με την τεχνική ανάλυση forex.

 

Επόμενο Άρθρο: Οι τάσεις στο forex

 

εασυ φορεχ

Share Button

Tagged with:

Leave a Comment

Το forex, τα CFD's και τα Binary Options είναι προϊόντα με μόχλευση και μπορεί να επιφέρουν απώλεια του συνόλου της αρχικής σας κατάθεσης.
Tέτοιες συναλλαγές μπορεί να μην ενδείκνυνται για εσάς. Βεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως τους κινδύνους που ενέχουν.


Copyright © 2015. All Rights Reserved. www.1forex.gr