Πλατφόρμα Συναλλαγων

Αυτοματοποίηση στρατηγικών trading

Η τεχνολογία σε όλες τις εποχές έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο σε κάθε σχεδόν ανθρώπινη δραστηριότητα, από τον πόλεμο μέχρι την ανθρώπινη καθημερινότητα, από την μετανάστευση μέχρι την εύρεση τροφής και από… more

Το forex, τα CFD's και τα Binary Options είναι προϊόντα με μόχλευση και μπορεί να επιφέρουν απώλεια του συνόλου της αρχικής σας κατάθεσης.
Tέτοιες συναλλαγές μπορεί να μην ενδείκνυνται για εσάς. Βεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως τους κινδύνους που ενέχουν.


Copyright © 2015. All Rights Reserved. www.1forex.gr