Forex Για Αρχαριους

Share Button

Η αγορά forex είναι και παραμένει η μεγαλύτερη αγορά του κόσμου. Εντούτοις, πολλοί επενδυτές δεν
ξέρουν ακριβώς πώς λειτουργεί. Στο εισαγωγικό άρθρο θα σας δείξουμε, βήμα-βήμα, τι είναι η
αγορά forex, ποιούς τεχνικούς όρους πρέπει να γνωρίζετε και ποιές θεμελιώδεις αναλυτικές μεθόδους
και μεθόδους εκτέλεσης συναλλαγών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

 

traders logo Το άρθρο έχει παραχωρηθεί απο το διαδικτυακό περιοδικό TRADERS’, και μπορείτε να διαβάσετε και περαιτέρω άρθρα με δωρεάν εγγραφή στο www.traders-mag.gr

Κάντε εδώ Δωρεάν Εγγραφή

 

1.) Tι είναι η αγορά Forex;

Κατ’ αρχήν, ο όρος Forex (FX) είναι η συντομογραφία του όρου Foreign Exchange (συνάλλαγμα) και αναφέρεται στην αγορά συναλλάγματος και μόνο. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές συναλλαγές μετοχών, η Forex είναι μια εξωχρηματιστηριακή αγορά. Δεν υπάρχει κάποιο κέντρο συναλλαγών. Η αγορά Forex αποτελείται από τράπεζες, μεγάλες επιχειρήσεις, κεντρικές τράπεζες, φαντ, χρηματιστές και ιδιώτες επενδυτές που πραγματοποιούν μεταξύ τους εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές (over the counter – OTC).

Η αγορά Forex επιτρέπει στους επενδυτές να ανταλλάσσουν ενεργά τα νομίσματα διάφορων χωρών με ιδιώτες επενδυτές που τους έχει επιτραπεί η εκτέλεση ενεργών συναλλαγών στην αγορά Forex μόλις από το 1999. Προηγουμένως, αυτή η δυνατότητα υπήρχε μόνο για τα θεσμικά ιδρύματα. Η αγορά Forex δημιουργήθηκε τη δεκαετία του ‘70 κατά τη μετάβαση από σταθερό σε ευέλικτο σύστημα συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Η αγορά FX ανοίγει το απόγευμα της Κυριακής και παραμένει ανοικτή μέχρι το βράδυ της Παρασκευής. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είναι ανοικτή 24 ώρες και παρουσιάζει ημερήσιο όγκο συναλλαγών άνω των πέντε τρισεκατομμυρίων δολαρίων – πολύ μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη αγορά. Καθημερινά, οι εκτελέσεις συναλλαγών ξεκινούν στο Σύδνεϋ, έπειτα στο Τόκιο, στη συνέχεια στη Φρανκφούρτη και το Λονδίνο και στο τέλος κλείνουν στη Νέα Υόρκη. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε επενδυτής μπορεί να εκτελεί συναλλαγές επί συναλλαγμάτων σε οποιαδήποτε χρονική ζώνη, είτε πρόκειται για ημέρα ή νύχτα. Ωστόσο, η ρευστότητα εκτός των ευρωπαϊκών και αμερικανικών ωρών συναλλαγής είναι, εν μέρει, πολύ μειωμένη. Το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών πραγματοποιείται μεταξύ 8 πμ και 6 μμ, ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET), και σε μεγάλο βαθμό λαμβάνει χώρα στο Λονδίνο (είναι η αποκαλούμενη «σύνοδος του Λονδίνου»).

Οι εκτελέσεις συναλλαγών επί εικοσιτετραώρου βάσεως έχουν μερικά πλεονεκτήματα για τους επενδυτές. Παραδείγματος χάριν, δεν είναι απαραίτητο να περιμένουν την αγορά να ανοίξει έπειτα από τη δημοσίευση σχετικών ειδήσεων.  Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι για το μεγαλύτερο μέρος δεν υπάρχει το ρίσκο του νεκρού μεσοδιαστήματος μεταξύ διαδοχικών συνεδριών, ούτε απροσδόκητα κενά τιμών. Στοπ αντιστάθμισης κινδύνου μπορούν να τοποθετηθούν σχεδόν οποιαδήποτε στιγμή. Ιδιαίτερα από τότε που υπάρχουν αυτοματοποιημένες ώρες εκτέλεσης συναλλαγών, οι επενδυτές είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες ανά τον κόσμο σε οποιαδήποτε στιγμή και να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους σε συγκεκριμένα γεγονότα της αγοράς.

Κάποιο ρίσκο παραμένει για τα Σαββατοκύριακα, καθώς έπειτα από αυτά μπορεί κάλλιστα να υπάρχουν κενά τιμών. Πέρα από αυτόν τον περιορισμό, η αγορά forex προσφέρει στους επενδυτές έναν υψηλό βαθμό ευελιξίας που δεν υπάρχει στην ίδια έκταση σε άλλες αγορές. Αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι που καθιστούν την αγορά forex ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τους επενδυτές. Οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές ωφελούνται από την υψηλή μεταβλητότητά της καθώς διάφοροι παράγοντες ασκούν επίδραση στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τόσο τα κέρδη όσο και οι απώλειες πραγματοποιούνται άμεσα. Εκτός αυτού, σε σχέση με τα παραδοσιακά εργαλεία, οι δαπάνες είναι πολύ χαμηλές. Αλλά το κύριο πλεονέκτημα της αγοράς Forex είναι η μόχλευση που επιτρέπει στους επενδυτές να αυξάνουν τα κέρδη τους (ή τις απώλειες) ακόμη και με τις μικρότερες μετακινήσεις της αγοράς και με μια περιορισμένη θέση.

 

2.) Ζεύγη συναλλαγμάτων

Το πραγματικό αντικείμενο των συναλλαγών forex είναι τα ζεύγη συναλλαγμάτων. Στην ουσία, οι συναλλαγές επί συναλλαγμάτων λειτουργούν επιτρέποντας σε ένα συνάλλαγμα να ανταγωνίζεται ένα άλλο. Εάν, παραδείγματος χάριν, η ανάλυση ενός επενδυτή τον οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το δολάριο ΗΠΑ θα ανέβει έναντι του καναδικού δολαρίου, θα προβεί σε αγορά στο ζεύγος USD/CAD. Αυτό σημαίνει ότι είναι σε θέση αγοράς στο δολάριο ΗΠΑ, δηλαδή, ο επενδυτής είναι πεπεισμένος ότι το αμερικανικό νόμισμα θα κερδίσει έναντι του καναδικού.

Δύο ζεύγη συναλλαγμάτων που συγκρίνονται δεν μπορούν ποτέ να κάνουν το ίδιο πράγμα – συμπεριφέρονται σαν τραμπάλα: Εάν το συνάλλαγμα στα αριστερά ανεβαίνει, το συνάλλαγμα στα δεξιά κατεβαίνει, και αντίστροφα. Έτσι, στο παράδειγμά μας, το δολάριο ΗΠΑ είναι επάνω (= long) και το CAD κάτω (= short). Είναι ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο όπου υπάρχει μια χαρακτηριστική πηγή λάθους όσον αφορά στις συναλλαγές forex. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι κατά την αγορά ή πώληση ενός ζεύγους συναλλαγμάτων πρέπει να παρατηρούνται δυο συναλλάγματα. Στην περίπτωση των μετοχών ή των εμπορευμάτων, πρέπει να δίνετε προσοχή «μόνο» στο εάν πέφτουν ή ανεβαίνουν, ενώ στις συναλλαγές επί συναλλαγμάτων το έτερο μέλος πρέπει να αποκομίζει ένα πλεονέκτημα.

Στους επενδυτές Forex διατίθενται πολλά ζεύγη συναλλαγμάτων – αλλά υπάρχει ο περιορισμός ότι, όπως
συμβαίνει και με τις συναλλαγές μετοχών, μερικά ζεύγη συναλλαγμάτων είναι καταλληλότερα από άλλα. Οι λόγοι για αυτό είναι η διαφορετική ρευστότητα και οι διαφορετικές γρήγορες μετακινήσεις. Μερικοί μπρόκερ προσφέρουν πολλά περισσότερα από 20 ζεύγη συναλλαγμάτων προς συναλλαγή. Εντούτοις, θα διαπιστώσετε σύντομα ότι στο τέλος θα συναλλάσσεστε μόνο ορισμένα ζεύγη – συνήθως τα σημαντικότερα.

3.) Αυξανόμενος όγκος συναλλαγών

Η εξέλιξη των αγορών συναλλάγματος μπορεί να συγκριθεί με εκείνη των αγορών εμπορευμάτων. Λόγω της αναπτυσσόμενης οικονομικής αλληλεξάρτησης διαφορετικών περιοχών συναλλαγμάτων, η συναλλαγματική ισοτιμία και η αγοραστική δύναμη ενός νομίσματος έναντι άλλων υπόκεινται σε μόνιμες εξωτερικές επιρροές και, άρα, σε αντίστοιχα μεγάλες διακυμάνσεις που προκαλούνται από το μεγάλο αριθμό συναλλαγών που πραγματοποιούνται από τους συμμετέχοντες της αγοράς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον οι συναλλαγματικές ισοτιμίες των συναλλαγματικών ζευγών μεταβάλλονται διαρκώς.

Επιπλέον, καθώς οι εμπορικές συνδέσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, αυξάνονται σταθερά και οι πωλήσεις συναλλαγμάτων. Στην πιο πρόσφατη μελέτη της, η Τράπεζα των Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International Settlements – BRI) σημειώνει ότι το 2013 υπήρξε ένας ημερήσιος όγκος συναλλαγών forex ύψους τουλάχιστον 5,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Στην προηγούμενη μελέτη της που πραγματοποιήθηκε το 2010, ο όγκος ανερχόταν σε τέσσερα μόλις τρισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τη μελέτη, η υπεροχή του δολαρίου ΗΠΑ είναι αδιαφιλονίκητη. Το δολάριο συμμετείχε στο 87% του συνόλου των συναλλαγών επί συναλλαγμάτων. Εντούτοις, η μεγαλύτερη αύξηση σε όγκο συναλλαγών από το 2010 παρατηρείται στο ιαπωνικό γεν. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις που περιλαμβάνουν το ζεύγος USD/JPY αυξήθηκαν μαζικά – κατά περίπου 70%.

Αντιθέτως, η σημασία του ευρώ μειώθηκε – τουλάχιστον σε σχέση με τα άλλα νομίσματα. Από το 2010, οι πωλήσεις του ευρώ αυξήθηκαν κατά 15%, το οποίο είναι λιγότερο από τη συνολική αγορά συναλλάγματος. Και πάλι, με ένα μερίδιο αγοράς της τάξης του 33% (2010: 39%), το ευρώ εξακολουθεί να είναι το δεύτερο σημαντικότερο νόμισμα στον κόσμο.

Άλλα νομίσματα που έχουν γίνει πιο σημαντικά είναι το κινεζικό Renminbi (CNY) καθώς επίσης και το δολάριο Αυστραλίας (AUD) και το δολάριο της Νέας Ζηλανδίας (NZD), ενώ νομίσματα που έχουν γίνει λιγότερο σημαντικά είναι το ελβετικό φράγκο (CHF- εξαιρουμένης βέβαια της πρόσφατης αλλαγής πολιτικής απο πλευράς SNB), η βρετανική στερλίνα (GBP), το καναδικό δολάριο (CAD) και η σουηδική κορώνα (SEK).

Αυτό που επίσης έχει ενδιαφέρον είναι η αυξανόμενη συγκέντρωση των συναλλαγών επί συναλλαγμάτων στα σημαντικότερα οικονομικά κέντρα. Σύμφωνα με τη μελέτη της BIS, το 71% του συνόλου των συναλλαγών πραγματοποιήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Σιγκαπούρη και την Ιαπωνία, το οποίο συγκρίνεται με το 66% που ίσχυσε για το 2010.

Διαβάστε ΕΔΩ το Δεύτερο μέρος του Άρθρου

 

Forex Brokers στην Ελλάδα

Broker Bonus Αξιολόγιση Review Λογαριασμός
XM MT4 - MT5 94 Review Εγγραφή
Plus500 Το κεφάλαιό σας κινδυνεύει 91 Review Εγγραφή
IronFX Mt4 - Webtrader 4 90 Review Εγγραφή
AvaTrade ΜΤ4 81 Review Εγγραφή
IForex FxNet 78 Review Εγγραφή
Easy Markets MT4 67 Review Εγγραφή

 

Share Button

Tagged with:

Leave a Comment

Το forex, τα CFD's και τα Binary Options είναι προϊόντα με μόχλευση και μπορεί να επιφέρουν απώλεια του συνόλου της αρχικής σας κατάθεσης.
Tέτοιες συναλλαγές μπορεί να μην ενδείκνυνται για εσάς. Βεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως τους κινδύνους που ενέχουν.


Copyright © 2015. All Rights Reserved. www.1forex.gr