Forex για Αρχαριους (Μέρος 2ο)

Share Button

Διαβάστε ΕΔΩ το πρώτο μέρος του άρθρου: Forex για αρχάριους

Aν έχετε έρθει εδώ από το πρώτο μέρος συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω!

 

 

 

traders logo Το άρθρο έχει παραχωρηθεί απο το διαδικτυακό περιοδικό TRADERS’, και μπορείτε να διαβάσετε και περαιτέρω άρθρα με δωρεάν εγγραφή στο www.traders-mag.gr

Κάντε εδώ Δωρεάν Εγγραφή

4.) Διαγράμματα, Δείκτες και Θεμελιώδη

Ουσιαστικά, η τεχνική ανάλυση αποτελεί μια μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Στην πραγματικότητα, οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές στα χρηματιστήρια μετοχών είναι ακριβώς οι ίδιοι και στις συναλλαγές forex. Πολλοί επενδυτές είναι, για παράδειγμα, λάτρεις των κινητών μέσων όρων, του MACD ή των επιπέδων Fibonacci (δείτε το παράδειγμα στο διάγραμμα 4). Οι δείκτες Stochastics και Σχετικής Ισχύος (RSI) είναι επίσης χρήσιμοι, όπως είναι – ως εναλλακτική λύση στους δείκτες – οι τεχνικές αγορών που βασίζονται στη σχεδίαση διαγραμμάτων και σε βασικές ευθείες και ζώνες στήριξης και αντίστασης. Καθώς η αγορά συναλλάγματος λειτουργεί επί 24 ώρες, η παράλληλη τοποθέτηση στοπ είναι απολύτως απαραίτητη.

Εάν κατά τον αξιολόγηση των συναλλαγών σας επί μετοχών χρησιμοποιείτε συγκεκριμένους δείκτες, στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να κάνετε το ίδιο και κατά την ανάλυση των συναλλαγών Forex. Σε τελευταία ανάλυση, ποιος είναι ο μαθηματικός τύπος για τους περισσότερους δείκτες; Είναι πράγματι μια ορισμένη διακύμανση τιμών – και αυτή είναι που θα βρείτε και στη αγορά forex. Μπορούν, ωστόσο, να εφαρμοστούν κερδοφόρες στρατηγικές από άλλες αγορές κι εδώ; Υπάρχουν στρατηγικές που είναι αποτελεσματικές σε όλες τις αγορές, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι οι αγορές Forex, μετοχών και ομολόγων είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Άρα δεν πρέπει να υποθέσετε αυτόματα ότι οι στρατηγικές που είναι αποτελεσματικές σε μια αγορά είναι εξίσου αποτελεσματικές και σε μια άλλη. Όσον αφορά στη θεμελιώδη ανάλυση, ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η ισχύς της εγχώριας οικονομίας και η νομισματική πολιτική της αντίστοιχης κεντρικής τράπεζας.

Παραδείγματος χάριν, οι χαμηλές συναλλαγματικές ισοτιμίες ασκούν θετική επίδραση στις εξαγωγές καθώς οι τιμές των προϊόντων πέφτουν διεθνώς, κι έτσι γίνονται πιο ανταγωνιστικές. Ανάλογα με το ποιο ζεύγος συναλλαγμάτων συναλλάσσεται ο επενδυτής, τα δεδομένα της αγοράς εργασίας, οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι οικονομικοί δείκτες αυτών των χωρών ασκούν προφανώς σημαντική επίδραση.

Οι συνεδριάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας αποτελούν καθοριστικές στιγμές για τους επενδυτές του δολαρίου ΗΠΑ. Όσοι συναλλάσσονται στην περιοχή του ευρώ πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις συνεδριάσεις της ΕΚΤ και στο δείκτη επιχειρησιακού κλίματος Ifo. Για τους επενδυτές GBP, η προσοχή πρέπει να στρέφεται στις αποφάσεις της Τράπεζας της Αγγλίας.

Εδώ, τα ερωτήματα είναι τα εξής: Τα βασικά επιτόκια πρόκειται να αυξηθούν ή να μειωθούν; Έχουν επιβεβαιωθεί οι προσδοκίες; Τα επιτόκια ασκούν σημαντική επίδραση στον πληθωρισμό και την αξία ενός νομίσματος. Σημαντικό ρόλο στις συναλλαγές forex διαδραματίζουν και οι μακροοικονομικές εξελίξεις. Εδώ, στους βασικούς παράγοντες περιλαμβάνονται το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το ποσοστό ανεργίας ή ο δείκτης τιμών κατανάλωσης καθώς απεικονίζουν τη κατάσταση μιας οικονομικής περιοχής.

Οι Παρασκευές αποτελούν ιδιαίτερα ημαντικές εργάσιμες ημέρες καθώς τότε δημοσιεύονται οι  μισθοδοσίες εκτός αγροτικού τομέα ή τα δεδομένα της αγοράς εργασίας, για να αναφέρουμε δυο παραδείγματα. Εκείνες τις ημέρες, ολόκληρη η αγορά FX εστιάζει στο δολάριο ΗΠΑ καθώς αυτοί οι αριθμοί προσφέρουν μονίμως ευμετάβλητες αγορές και ενδιαφέρουσες ευκαιρίες.

 

5.) Διαδρομές Συναλλαγών

Αν και η αγορά forex είναι οργανωμένη εξωχρηματιστηριακά, τα χρηματιστήρια είναι ανοικτά στις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) συναλλαγμάτων που μοιάζουν πολύ με ΣΜΕ εμπορευμάτων ή δεικτών. Αυτές είναι τυποποιημένες συναλλαγές που οι υποκείμενοι όροι τους, όπως η ημερομηνία λήξης ή το μέγεθος συμβολαίου, καθορίζονται από τα χρηματιστήρια. Σε αντίθεση, τα αποκαλούμενα «forwards» που συναλλάσσονται στη διατραπεζική αγορά – δηλαδή, εκτός χρηματιστηρίου – μπορούν να σχεδιαστούν μεμονωμένα. Επιπλέον, η τρέχουσα τιμή καθορίζεται στη διατραπεζική αγορά. Παρά τη διαθεσιμότητα των ΣΜΕ συναλλαγμάτων, τα συναλλάγματα συναλλάσσονται κυρίως στη διατραπεζική αγορά – είτε άμεσα μεταξύ των τραπεζών, είτε έμμεσα από ιδιώτες επενδυτές μέσω μπρόκερ.

Το βασικό πλεονέκτημα των διατραπεζικών συναλλαγών για τα ΣΜΕ συναλλαγμάτων είναι ότι ο επενδυτής είναι πολύ πιο ευέλικτος και σε θέση να καθορίσει ο ίδιος το μέγεθος της θέσης του, ενώ στην περίπτωση των ΣΜΕ θα πρέπει να συναλλαχθεί ένα πλήρες MiniFX ή ένα τυποποιημένο συμβόλαιο όπως υπαγορεύεται από το χρηματιστήριο. Οι συναλλαγές εκτός χρηματιστηρίου είναι ελκυστικές καθώς προβάλλονται χαμηλά εμπόδια κατά την είσοδο, παρέχουν υψηλή ρευστότητα και τη δυνατότητα 24ωρης λειτουργίας.

Για τον ίδιο λόγο, οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο είναι διαφανέστερες και όλοι οι συμμετέχοντες – από ιδιώτες επενδυτές έως hedge fund – εκτελούν συναλλαγές στην ίδια τιμή και καταβάλλουν τις ίδιες αμοιβές. Εκτός από τα ΣΜΕ, έχετε επίσης την ευκαιρία να συναλλάσσεστε δικαιώματα προαίρεσης σε ΣΜΕ συναλλαγμάτων.

 

6.) Ρίσκα και Αναταραχές

Μερικές φορές, ωστόσο, μια κεντρική τράπεζα μπορεί σε δεδομένη στιγμή να κάνει ένα εντελώς απροσδόκητο βήμα, το οποίο να οδηγήσει σε δραματικές αλλαγές στην αγορά Forex.  Ομοίως, απροσδόκητα θετικά ή αρνητικά οικονομικά δεδομένα  μπορούν να προκαλέσουν ξαφνικές και μεγάλες μετακινήσεις.

Όπως με οποιαδήποτε επένδυση, πρέπει πάντα να περιορίζετε  τις απώλειές σας με μια εντολή στοπ και να συνυπολογίζεται το  τι μπορεί να συμβεί μετά από τη δημοσίευση μιας ιδιαίτερης είδησης που θα ενεργοποιήσει το στοπ που ορίσατε. Αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά αλλά μπορεί να συμβεί – όπως ισχύει και για το χρηματιστήριο. Το μέγεθος της απώλειας που μπορείτε να αντέξετε σε μια θέση εάν τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο αποτελεί ένα ερώτημα που πρέπει να έχετε διαρκώς στο μυαλό σας. Να θυμάστε πάντα ότι η αγορά Forex δεν είναι εύκολη, αλλά οι εκτελέσεις συναλλαγών απαιτούν ανάλογες, εάν όχι περισσότερες, γνώσεις και πρακτική με οποιαδήποτε άλλη αγορά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν εκτελείτε συναλλαγές με υψηλά επίπεδα μόχλευσης που προσφέρονται από πολλούς μπρόκερ. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σας, αλλά επίσης και εναντίον σας σε περίπτωση ανεπαρκούς διαχείρισης κινδύνου και χρημάτων.

Πάνω απ’ όλα, ο ορθολογικός χειρισμός της μόχλευσης είναι σημαντικός καθώς η μόχλευση μπορεί να λειτουργήσει είτε υπέρ σας, είτε εναντίον σας. Εκτελώντας συναλλαγές στο περιθώριο, οι επενδυτές είναι σε θέση να εισαγάγουν σε μια θέση Forex πολλαπλάσια των λογαριασμών τους. Παραδείγματος χάριν, μια θέση ισοδύναμη με $100.000 μπορεί να ανοιχτεί απαιτώντας περιθώριο 1%, δηλαδή, $1,000. Υποθέτοντας ότι το ζεύγος συναλλαγμάτων αλλάζει κατά 5% ενάντια στο στοίχημα του πελάτη, θα υπάρξει μια απώλεια $5.000, η οποία χρεώνεται αυτόματα στο λογαριασμό συναλλαγών του πελάτη.

Άρα το μέγεθος θέσης είναι βασικό για το ποσό του κέρδους ή της απώλειας. Με απότομες και μεγάλες
μετακινήσεις τιμών στις αποκαλούμενες «γρήγορες αγορές» (fast markets), η επίδραση της μόχλευσης μπορεί στη χειρότερη περίπτωση να οδηγήσει σε μια συνολική απώλεια ή θα υπάρξει περιθώριο ασφάλισης. Οι περισσότεροι μπρόκερ Forex προσφέρουν έναν λογαριασμό Demo και μπορείτε να εκτελείτε συναλλαγές χωρίς να διακινδυνεύετε το πραγματικό κεφάλαιό σας – αυτή είναι η καλύτερη είσοδος στην αγορά που μπορείτε να κάνετε.

 

7.) Σημαντικοί Όροι

Μόχλευση: Η μόχλευση είναι δίκοπο μαχαίρι: Μπορεί να σημαίνει κέρδη άνω του μέσου όρου, αλλά σε περίπτωση κακής διαχείρισης κινδύνου και χρημάτων μπορεί να σημαίνει απώλειες άνω του μέσου όρου. Παραδείγματος χάριν, μια μόχλευση ίση με δέκα σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε $1.000 για να μετακινήσετε ένα μέγεθος θέσης $10.000. Μερικοί μπρόκερ Forex προσφέρουν πολύ υψηλά επίπεδα μόχλευσης που δεν μπορούν να συστηθούν στην πράξη. Οι επιτυχείς επενδυτές κάνουν κατά κανόνα τις συναλλαγές τους χρησιμοποιώντας μέτρια, στρατηγικά ουσιαστική μόχλευση.

Lots (μέγεθος θέσης): Ένα lot είναι η τυπική μονάδα μιας συναλλαγής. Στο χρηματιστήριο συναλλασσόμαστε μετοχές ενώ στην αγορά Forex συναλλασσόμαστε lot. Γενικά, οι μπρόκερ Forex προσφέρουν είτε έναν μίνι είτε έναν τυπικό λογαριασμό. Ένας μίνι λογαριασμός επιτρέπει στον επενδυτή να διαχειριστεί ένα συνάλλαγμα ισοδύναμο με $10.000 με ένα lot, ενώ στον τυπικό λογαριασμό το ισοδύναμο είναι $100.000.

Majors: Τα Majors είναι τα κύρια ζεύγη συναλλαγμάτων, τα οποία συναλλάσσονται εντονότερα: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD ΚΑΙ USD/CHF. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε και τα EUR/JPY και GBP/JPY, τα οποία έχουν σχετικά χαμηλά ανοίγματα.

Pips: Στην αγορά Forex κερδίζονται χρήματα μέσω της συναλλαγής για τα αποκαλούμενα «pips» – ακριβώς όπως κάνουμε στο χρηματιστήριο για τα δολάρια, ευρώ, κ.λπ. Ένα pip αντιπροσωπεύει μια αλλαγή μιας μονάδας στο τέταρτο δεκαδικό σημείο, δηλαδή, παραδείγματος χάριν, από 1.3000 έως 1.3001 στην περίπτωση του EUR/USD. Γενικά, μια αλλαγή ενός pip αντιστοιχεί στην αξία περίπου ενός δολαρίου (μίνι lot) ή δέκα δολαρίων (τυπικό lot). Ανάλογα με το ζεύγος των συναλλαγμάτων ή το μέγεθος του λογαριασμού, μπορεί επίσης να είναι λιγότερο ή περισσότερο.

Άνοιγμα (spread): Πολλοί μπρόκερ βγάζουν χρήματα χρησιμοποιώντας τη διαφορά μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης (άνοιγμα). Μερικοί μπορεί επίσης να χρεώσουν μια προμήθεια και σε αντάλλαγμα να χορηγήσουν τα αρχικά διατραπεζικά ανοίγματα. Βασικά, το μέγεθος των ανοιγμάτων στη διατραπεζική αγορά εξαρτάται από το ζεύγος των συναλλαγμάτων και από την ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην περίπτωση μερικών ζευγαριών όπως το EUR/USD, τα ανοίγματα είναι πολύ περιορισμένα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, δηλαδή, λιγότερο από ένα pip ή κι ακόμα λιγότερο. Σε αντίθεση, λιγότερο ρευστά ζεύγη όπως το EUR/NZD έχουν πολύ υψηλότερα ανοίγματα, ιδιαίτερα σε ώρες με περιορισμένη δραστηριότητα συναλλαγών.

 

Forex Brokers στην Ελλάδα

Broker Bonus Αξιολόγιση Review Λογαριασμός
XM MT4 - MT5 94 Review Εγγραφή
Plus500 Το κεφάλαιό σας κινδυνεύει 91 Review Εγγραφή
IronFX Mt4 - Webtrader 4 90 Review Εγγραφή
AvaTrade ΜΤ4 81 Review Εγγραφή
IForex FxNet 78 Review Εγγραφή
Easy Markets MT4 67 Review Εγγραφή
Share Button

Tagged with:

Leave a Comment

Το forex, τα CFD's και τα Binary Options είναι προϊόντα με μόχλευση και μπορεί να επιφέρουν απώλεια του συνόλου της αρχικής σας κατάθεσης.
Tέτοιες συναλλαγές μπορεί να μην ενδείκνυνται για εσάς. Βεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως τους κινδύνους που ενέχουν.


Copyright © 2015. All Rights Reserved. www.1forex.gr