Διαγράμματα Forex Trading (Charts)

Share Button

Σε αυτό το θέμα θα μάθετε τι ορίζει ένα διάγραμμα, πώς έχει κατασκευαστεί και ποιες είναι οι διαφορετικοί τύποι διαγραμμάτων. Βρίσκεστε στο Κεφάλαιο 2 Άρθρο 9 του οδηγού Forex Trading, αν δεν έχετε διαβάσει τον οδηγό απ’ την αρχή καλό θα είναι να το κάνετε. Τα διαγράμματα αποτελούν το Α και Ω στα οικονομικά και στις χρηματοοικονομικές επενδύσεις (forex, μετοχές κλπ) καθώς περιέχουν πλήθως πληροφοριών απαραίτητων για την κατανόηση της αγοράς και τη λήψη αποφάσεων μελλοντικών επενδύσεων.

forex charts
Ένα διάγραμμα είναι μια ακολουθία τιμών πάνω σ’ ένα ορισμένο χρονικό πλαίσιο. Στο διάγραμμα, ο κατακόρυφος άξονας (ο άξονας ψ) αποικονίζει την κλίμακα τιμών και ο οριζόντιος άξονας (ο χ άξονας) αντιπροσωπεύει την κλίμακα του χρόνου. Οι τιμές απεικονίζονται από αριστερά προς τα δεξιά κατά μήκος του οριζόντιου άξονα με την πιο πρόσφατη μεταβολή της τιμής να εμφανίζεται τελευταία δεξιά.

Οι Traders που χρησιμοποιούν Τεχνική Ανάλυση εμπορεύονται αποκλειστικά πάνω στα διαγράμματα και χρησιμοποιούν διάφορα είδη διαγραμμάτων είτε για να αναλύσουν μια τάση είτε για να προβλέψουν μια τιμή. Σε κάθε περίπτωση όλη η στρατηγική τους διαμορφώνεται πάνω στα διαγράμματα.

Παρά το γεγονός ότι οι Τεχνικοί Αναλυτές χρησιμοποιούν γραφήματα  αποκλειστικά, η χρήση των διαγραμμάτων δεν περιορίζεται μόνο στην Τεχνική Ανάλυση. Τα διαγράμματα μπορούν επίσης να είναι πολύ χρήσιμα για τους θεμελιώδεις αναλυτές λόγω των μαζεμένων πληροφορίων που περιέχουν πχ στη γραφικής αναπαράστασης των τιμών μιας μετοχής σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μια γραφική καταγραφή του ιστορικού τιμών βοηθά τον αναλυτη να εντοπίσει την επίδραση των βασικών οικονομικών ή/και μη-οικονομικών γεγονότων στην τιμή μιας μετοχής.

Ξεκινήστε το Forex με ένα Δωρεάν Bonus

Broker No Deposit Bonus Bonus 1ης Κατάθεσης Λογαριασμός
XM 25€ Δωρεάν Έως 5000€ Εγγραφή
Plus500 25€ Δωρεάν Έως 7000€ Εγγραφή
IronFX 25€ Δωρεάν Έως 10000€ Εγγραφή

 

Χρονικό πλαίσιο ενός γραφήματος

Το χρονικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση ενός διαγράμματος εξαρτάται από το πόσο πολύ θέλουμε τα ορατά δεδομένα να συμπιεστούν. Μπορούμε να έχουμε ημερήσιο διάγραμμα τιμών με αποικόνιση τιμών ανά 1 λεπτό, 5 λεπτά, 10 λεπτά, 1 ώρα, 4 ώρες χρονικό πλαίσιο κ.λπ. Αντίστοιχα μπορούμε να έχουμε εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια χρονικά πλαίσια. Αν θέλουμε περισσότερες λεπτομέρειες για να εμφανιζονται, μοιραία θα αποικονίζονται πιο συμπιεσμένα τα δεδομένα. Ωστόσο, όσο μεγαλύτερη η συμπίεση των δεδομένων, τόσο περισσότερα δεδομένα μπορούν να εμφανιστούν στο γράφημα.

Δείτε τις επόμενες εικόνες:

Εικόνα 1: Μηνιαίο Διάγραμμα τιμής EUR/USD από το 2014. Οι τιμές αποικονίζονται κάθε μήνα.

montlyeurusd

 

Eικόνα 2: Το παραπάνω διάγραμμα μόνο πλέον που οι τιμές απεικονίζονται ημερησίως. Το εύρος των πληροφοριών πλέον είναι πολύ συμπιεσμένο.

dailyeurusd

 

Όσο περισσότερο συμπιέζονται τα δεδομένα τόσο μεγαλύτερη είναι η χρονική διάρκεια για την οποία εμφανίζονται τα δεδομένα.

Οι βραχυπρόθεσμοι traders κατά κανόνα επικεντρώνονται σε διαγράμματα που αποτελούνται από ημερήσια ή ωριαία στοιχεία για να προβλέψουν τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών. Βέβαια τα βραχυπρόθεσμα διαγράμματα καμμιά φορά παραπληροφορούν γιατί παρότι είναι πλούσια σε δεδομένα ο trader βλέπει αποκλειστικά (με λεπτομέρεια) μια χρονική στιγμή κι όχι τη γενική εικόνα, με αποτέλεσμα να είναι εκτεθιμένος σε απότομες μεταβολές…

Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές επικεντρώνονται σε εβδομαδιαία ή/και μηνιαία διαγράμματα για να δουν τις μακροπρόθεσμες τάσεις και να προβλέψουν τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη των τιμών. Οι περισσότεροι έμπειροι παίκτες στην αγορά, ωστόσο χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό από βραχυπρόθεσμα διαγράμματα και μακροπρόθεσμα διαγράμματα.

Τα διαγράμματα εκτός από το χρόνο χωρίζονται και σε τρεις τύπους ανάλογα με τις πληροφορίες που εμπεριέχουν. Διαβάστε προσεκτικά το επόμενο άρθρο…

 

Επόμενο Άρθρο: Τύποι Διαγραμμάτων Forex (Charts)

 

dorean bonus

Share Button

Tagged with:

Leave a Comment

Το forex, τα CFD's και τα Binary Options είναι προϊόντα με μόχλευση και μπορεί να επιφέρουν απώλεια του συνόλου της αρχικής σας κατάθεσης.
Tέτοιες συναλλαγές μπορεί να μην ενδείκνυνται για εσάς. Βεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως τους κινδύνους που ενέχουν.


Copyright © 2015. All Rights Reserved. www.1forex.gr