Πώς η νομισματική πολιτική επηρρεάζει τις ισοτιμίες στο forex

Share Button

Τύπωμα ΧρήματοςΈνα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που εξετάζουμε όταν πρόκειται για θεμελιώδη ανάλυση ενός νομίσματος ενός συγκεκριμένου έθνους είναι η πορεία της νομισματικής πολιτικής, η οποία αποτελεί στρατηγική της κεντρικής τράπεζας της χώρας.

H κεντρική τράπεζα μιας χώρας ενεργεί ως νομισματική αρχή που προσπαθεί να επιτύχει τη σταθερότητα των τιμών στη χώρα και χρησιμοποιεί τη νομισματική πολιτική με σκοπό τον έλεγχο της προσφοράς χρήματος, ή το συνολικό ποσό των χρημάτων που διατίθενται στην οικονομία.

Σε γενικές γραμμές, κάθε κεντρική τράπεζα προσπαθεί να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ του ρυθμού του πληθωρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, στην οποία ανήκει. Ιδανικά, μια κεντρική τράπεζα προσπαθεί να διατηρήσει τη σταθερότητα των τιμών και τη σταθερότητα του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα.

53678Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους της ύφεσης στην Ελλάδα είναι η αδυναμία εκτέλεσης νομισματικής πολιτικής. Η Ελλάδα με την εισχώριση της στο εννοιαίο νόμισμα (Euro) απόλεσε το όπλο της νομισματικής πολιτικής. Στην Ευρωζώνη η νομισματική πολιτική σχεδιάζεται κι εκτελείται από την ΕΚΤ, αλλά στην πράξη επιβάλλεται από το Υπουργείο Οικ της Γερμανίας.

Η επιλογή της λιτότητας, του σκληρού Ευρώ και της σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχείας είναι κάτι που συμφέρει τη Γερμανία και την εξαγωγική της μηχανή, εις βάρος των υπολοίπων χωρών. Κανονικά, σε μία οικονομική ένωση η κεντρική τράπεζα οφείλει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των μελών της και όχι του πιο ισχυρού μέλους της έναντι των υπολοίπων.

Αυτό, παρότι αποτελεί τεράστιο ντεζαβαντάζ για τη χώρα μας, δεν πρέπει να είναι δικαιολογία για να αποφύγουμε τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, ώστε να λειτουργήσει ξανά η οικονομία. Παρότι ένα χαλαρό νόμισμα θα είχε διευκολύνει αρκετά, δε θα είχε λύσει ως δια μαγείας τα προβλήματα.

Μπορούμε να πούμε ότι η νομισματική πολιτική ασχολείται με τη σχέση μεταξύ των επιτοκίων στην οικονομία και συνολικής προσφοράς χρήματος.

Σε περίπτωση που η κεντρική τράπεζα επεκτείνει την προσφορά χρήματος (νομισματική χαλάρωση = τύπωμα χρήματος), τότε ένα μεγαλύτερο ποσό χρημάτων είναι διαθέσιμο στην αγορά για την πραγματοποίηση επενδύσεων ή δαπανών κάτι που προκαλεί μια ευνοϊκή επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη του έθνους (αυξάνονται οι επιχειρηματικές επενδύσεις και οι δαπάνες των νοικοκυριών, άρα αυξάνεται η ζήτηση και μειώνεται η ανεργία).

Όμως, εάν η προσφορά χρήματος φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, η οικονομία οδηγείται σ’ ένα υψηλό ποσοστό του πληθωρισμού, κάτι που είναι επιβλαβές για την οικονομία.

Ο υψηλός πληθωρισμός υπονομεύει την αγοραστική δύναμη του εθνικού νομίσματος (μία μονάδα του νομίσματος αγοράζει λιγότερα αγαθά ή υπηρεσίες).

Πίνακας Δωρεάν Bonus

Broker No Deposit Bonus Bonus 1ης Κατάθεσης Λογαριασμός
XM 25€ Δωρεάν Έως 5000€ Εγγραφή
Plus500 25€ Δωρεάν Έως 7000€ Εγγραφή
IronFX 25€ Δωρεάν Έως 10000€ Εγγραφή

 

Για να βρουν την ισορροπία ανάμεσα σε ένα λογικό ποσοστό του πληθωρισμού και σε μια υγιή οικονομική ανάπτυξη, οι κεντρικές τράπεζες εφαρμόζουν δύο τύπους της νομισματικής πολιτικής – τη χαλαρή και την περιοριστική (λιτότητα).

 

Χαλαρή νομισματική πολιτική

Draghi-as-Superman-with-Paper-MoneyΌταν η νομισματική αρχή ακολουθεί τη χαλαρή (επεκτατική) νομισματική πολιτική, αυτό σημαίνει ότι αυξάνει την προσφορά χρήματος στη χώρα.

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, αυτό οδηγεί σε αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων, υψηλότερες καταναλωτικές δαπάνες και, ως εκ τούτου, ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη μέσω της μείωσης των επιτοκίων (πρόσβαση σε φθηνότερο δανεισμό).

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες συνέπειες, που προκαλούνται από μια τέτοια πολιτική. Με την εφαρμογή μια χαλαρή πολιτική, η κεντρική τράπεζα μειώνει τα πραγματικά επιτόκια. (Θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το θέμα αυτό στο επόμενο άρθρο).

Με μειωμένα τα πραγματικά επιτόκια, χρηματοπιστωτικά και κεφαλαιακά περιουσιακά στοιχεία στη χώρα τείνουν να γίνουν λιγότερο ελκυστικά, λόγω των χαμηλότερων πραγματικών ποσοστών απόδοσης των επενδύσεων.

Οι ξένοι επενδυτές θα τήνουν να πουλήσουν τα ομόλογα, ακίνητα, μετοχές και άλλα περιουσιακά στοιχεία που κατλεχουν. Ως αποτέλεσμα, η συνολική περιουσία του έθνους θα έχει την τάση να μειώνεται (οι ξένοι επενδυτές θα πραγματοποιήσουν λιγότερες εγχώριες επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία).

Την ίδια στιγμή, οι εγχώριοι επενδυτές θα τείνουν επίσης να απέχουν από το να επενδύουν στη χώρα τους και θα αναζητούν ελκυστικότερες αποδόσεις στο εξωτερικό (ξένες μετοχές, ξένα ομόλογα), συμβάλλοντας έτσι στην κεφαλαιακή επάρκεια μιας ξένης χώρας και αποδυναμώνοντας την κεφαλαιακή επάρκεια της χώρας τους.

Η μείωση της εγχώριας επενδυτικής δραστηριότητας (που τροφοδοτείται από αλλοδαπούς και εγχώριους επενδυτές) θα οδηγήσει σε χαμηλότερη ζήτηση για το εγχώριο νόμισμα και υψηλότερη ζήτηση για το νόμισμα της ξένης χώρας.

Κατά συνέπεια, η συναλλαγματική ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος θα τείνει να μειώνονται.

Ένα άλλο αποτέλεσμα της χαλαρής νομισματικής πολιτικής είναι η δημιουργία του υψηλού πληθωρισμού, ο οποίος παράγεται λόγω της μεγαλύτερης ποσότητας των διαθέσιμων στην οικονομία του κεφαλαίου και μειώνει την τελική αγοραστική δύναμη του εγχώριου νομίσματος (το νόμισμα θα γίνει λιγότερο πολύτιμο).

Έτσι, συνοψίζοντας, όταν η κεντρική τράπεζα εφαρμόζει ποσοτική χαλάρωση η αξία του νομίσματος θα έχει την τάση να μειώνεται καθιστώντας το αδύναμο στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Από την άλλη μεριά, η χαλαρή νομισματική πολιτική οδηγεί σε επενδύσεις της πραγματικής οικονομίας (πχ μια εταιρία βρίσκει φθηνό δανεισμό κι αγοράζει μηχανήματα ή προσλαμβάνει υπαλλήλους), αύξηση των μισθών και μείωση της ανεργίας.

IronFX_TradingBonus

 

Περιοριστική νομισματική πολιτική (Λιτότητα)

educated-joblessH περιοριστική νομισματική πολιτική σημαίνει ότι μειώνει την προσφορά χρήματος στη χώρα (Λιτότητα).

Αν η προσφορά χρήματος είναι σε υψηλά επίπεδα και η κεντρική τράπεζα είναι διατεθειμένη να τα μειώσει, η τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια. Ένα τέτοιο μέτρο θα περιορίσει τη δυνατότητα των επιχειρηματικών φορέων και των νοικοκυριών να δανειστούν, καθώς τώρα θα έχουν υψηλότερο κόστος δανεισμού.

Η έλλειψη φθηνού δανεισμού θα περιορίσει την επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και των δαπανών των νοικοκυριών, η οποία θα οδηγήσει σε μειωμένη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά, τα υψηλά επιτόκια και η μείωση της ζήτησης θα ελαφρύνουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες συνέπειες, που προκαλούνται από μια τέτοια πολιτική. Με την εφαρμογή μια περιοριστικής πολιτικής, η κεντρική τράπεζα αυξάνει τα πραγματικά επιτόκια. Τα χρηματοπιστωτικά και κεφαλαιακά περιουσιακά στοιχεία της χώρα γίνονται πιο ελκυστικά, λόγω των υψηλότερων κερδών που υπόσχονται.

Οι ξένοι επενδυτές θα τείνουν να διευρύνουν τις θέσεις τους σε εγχώρια ομόλογα, ακίνητα, μετοχές κ.λπ. Ως αποτέλεσμα, τα κεφαλαιακάδιαθέσιμα του έθνους θα τείνουν να βελτιωθούν. Την ίδια στιγμή, οι εγχώριοι επενδυτές θα έχουν επίσης την τάση να επενδύσουν στη χώρα τους. Η αύξηση της εγχώριας επενδυτικής δραστηριότητας (που τροφοδοτείται από αλλοδαπούς και εγχώριους επενδυτές) θα οδηγήσει σε υψηλότερη ζήτηση για το εγχώριο νόμισμα. Κατά συνέπεια, η συναλλαγματική ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος θα ανατιμηθεί.

Συνοψίζοντας, όταν η κεντρική τράπεζα εφαρμόζει λιτότητα αυτό θα προκαλέσει ένα θετικό αντίκτυπο στην αξία του εθνικού νομίσματος.

Παράλληλα θα μειώσει τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία και θα αυξήσει την ανεργία.

εασυ φορεχ

 

Πώς οι κεντρικές τράπεζες αποφασίζουν τι πολιτική θ’ ακολουθήσουν;

ecb vs soimleH κάθε κεντρική τράπεζα πριν αποφασίσει επεξεργάζεται ένα πλήθος στοιχείων όπως το ποσοστό του πληθωρισμού, η οικονομική ανάπτυξη (ΑΕΠ), το ποσοστό ανεργίας και διάφορους άλλους μακροοικονομικούς δείκτες και φυσικά το επίπεδο τιμών.

Οι κεντρικές τράπεζες των ανεπτυγμένων κρατών έχουν συνήθως ένα αποδεκτό επίπεδο πληθωρισμού. Για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει θέσει ως στόχο πληθωρισμού στο 2% σε ετήσια βάση. Ο στόχος αυτός θεωρείται ως ένα υγιές ποσοστό του πληθωρισμού, παρέχοντας σταθερότητα των τιμών και ανταποκρίνεται σε μια μέτρια οικονομική ανάπτυξη.

Κάθε κεντρική τράπεζα προσαρμόζει συνήθως τη νομισματική πολιτική της με μικρά βήματα. Αυτό είναι απαραίτητο για να μην επηρεάζεται η οικονομία απότομα. Ο συνήθης ρυθμός προσαρμογής του επιτοκίου αναφοράς είναι 0,25% -0,50%, ενώ ένας τυπικός κύκλος αύξησης ή μείωσης διαρκεί από 1-3 χρόνια.

53678Η χώρα μας, αν είχε στα χέρια της τη νομισματική πολιτική, θα έπρεπε άμεσα να χαλαρώσει το νόμισμα, τονώνοντας την πραγματική οικονομία και μειώνοντας την ανεργία. Η υποτίμηση του νομίσματος που θα προκαλείτο από αυτή την πράξη θα είχε πολλές ευεργετικές συνέπειες όπως η τόνωση των εξαγωγών και η μείωση των εισαγωγών. Μπορεί βραχυπρόθεσμα να είχε ένα αντίκτυπο φτώχυνσης των πολιτών μέσω της πτώσης την αξία του νομίσματος αλλά μακροπρόθεσμα θα έθετε τις βάσεις για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

 

Επόμενο Άρθρο: Πληθωρισμός, Αποπληθωρισμός κι επιτόκια

plus500 468 60

 

Share Button

Tagged with:

Leave a Comment

Το forex, τα CFD's και τα Binary Options είναι προϊόντα με μόχλευση και μπορεί να επιφέρουν απώλεια του συνόλου της αρχικής σας κατάθεσης.
Tέτοιες συναλλαγές μπορεί να μην ενδείκνυνται για εσάς. Βεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως τους κινδύνους που ενέχουν.


Copyright © 2015. All Rights Reserved. www.1forex.gr