Πλεόνασμα 4,3 δισ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Ιούλιο 2015

Share Button

Πλεόνασμα 4,3 δισ. ευρώ παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Ιούλιο του 2015, αυξημένο κατά 3 δισ. ευρώ από εκείνο του Ιουλίου του 2014, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην εισροή 1,8 δισ. ευρώ από την επιστροφή των κερδών από το Πρόγραμμα του Ευρωσυστήματος για τις Αγορές Τίτλων (SMP). Τη σχετική εισροή, η οποία συνετέλεσε στη σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων, ακολούθησε η μεταφορά των χρημάτων σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην ΕΚΤ (η οποία περιλαμβάνεται στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων  ως αύξηση των απαιτήσεων), ως εξασφάλιση σε μορφή μετρητών προκειμένου να εκταμιευθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (EFSM) το ποσό των 7,2 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της σύμβασης μεταβατικής χρηματοδότησης (bridge financing).

Επίσης, τον Ιούλιο του 2015, το πλεόνασμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 1,2 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης 40,7% που εμφάνισαν οι εισαγωγές.

Ειδικότερα, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε κατά 1,4 δισ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του Ιουλίου του 2014. Η βελτίωση αυτή αντανακλά κυρίως τη σημαντική μείωση των εισαγωγών, οφειλόμενη σε μεγάλο βαθμό στην επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Επίσης, η βελτίωση του ισοζυγίου των καυσίμων αντανακλά και την πτώση της τιμής του πετρελαίου. Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο η αξία των εξαγωγών αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία σημείωσε άνοδο κατά 3% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 118 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών. Αντιθέτως, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών παρουσίασαν βελτίωση. Επίσης βελτίωση παρουσίασε και το ισοζύγιο των λοιπών εκτός θαλάσσιων μεταφορών.

Το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 135 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ανόδου των εισπράξεων κατά 3,5% και της μείωσης κατά 18,7% των δαπανών των Ελλήνων ταξιδιωτών στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών τον Ιούλιο σημείωσαν άνοδο μόνο κατά 4,4%, ως αποτέλεσμα του αρνητικού κλίματος που δημιουργήθηκε με την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και το κλείσιμο των τραπεζών.

Τον Ιούλιο του 2015, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε μικρό έλλειμμα, έναντι μικρού πλεονάσματος τον Ιούλιο του 2014, ενώ το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε σημαντική βελτίωση, όπως έχει ήδη αναφερθεί.

Όσον αφορά σρην περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 357 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,7 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Σύμφωνα με την ΤτΕ, η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης και στη βελτίωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων που παρατηρήθηκε τον μήνα Ιούλιο.

Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών εμφάνισε έλλειμμα μειωμένο κατά 2,5 δισ. ευρώ σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2014, κυρίως λόγω του περιορισμού της δαπάνης για εισαγωγές. Συνολικά, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 3,8% την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015, αλλά οι αντίστοιχες δαπάνες για εισαγωγές μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, κατά 10,3%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 2,7 δισ. ευρώ, πρωτίστως λόγω του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων και, δευτερευόντως, για εισαγωγές καυσίμων (ως αποτέλεσμα της πτώσης της τιμής του πετρελαίου) και λοιπών αγαθών. Σημειώνεται ότι οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία παρουσίασαν άνοδο κατά 9,0%, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες για εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση μόνο κατά 2,3%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, καθώς σημειώθηκε μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές και λοιπές υπηρεσίες, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015, οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 14,2% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2014 και οι αντίστοιχες εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 6,2%.

Επίσης, το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μετατράπηκε σε έλλειμμα, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών που αφορούν εισοδήματα από επενδύσεις (τόκους, μερίσματα, κέρδη) και της μείωσης των καθαρών λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε σημαντική βελτίωση, όπως έχει ήδη αναφερθεί.

Πηγή: imerisia.gr

Share Button

Tagged with:

Leave a Comment

Το forex, τα CFD's και τα Binary Options είναι προϊόντα με μόχλευση και μπορεί να επιφέρουν απώλεια του συνόλου της αρχικής σας κατάθεσης.
Tέτοιες συναλλαγές μπορεί να μην ενδείκνυνται για εσάς. Βεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως τους κινδύνους που ενέχουν.


Copyright © 2015. All Rights Reserved. www.1forex.gr