ΧΜ – Σεμινάρια Φορεξ στα Ελληνικά

Share Button

H ΧΜ προσφέρει Δωρεάν στους πελάτες της Forex Webinars με στόχο την κατάρτηση τους στο Trading. Στα σεμινάρια Φόρεξ χρησιμοποιείται το λογισμικό της Tradepedia.

Δείτε εδώ τη λίστα με τα Προγραμματισμένα Σεμινάρια Forex Trading στα ελληνικά μέχρι το τέλος του 2016.

Γνωρίστε την ΧΜ

 

1.) Αναστροφές Τάσης- 15 Σεπτεμβρίου 2016 – Ώρα 17:00

Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο θα συνδυάσουμε όλους τους προηγούμενους σχηματισμούς αναστροφής τάσης (failure swing, δηλαδή αποτυχία διάσπασης), σε ένα σχηματισμό τιμής που σηματοδοτεί βραχυπρόθεσμες αναστροφές τάσης στην αγορά.

Η ικανότητα να εντοπίζουμε την επερχόμενη αναστροφή τάσης αποτελεί ένα τεράστιο πλεονέκτημα στην εκτέλεση συναλλαγών.

Θα εξετάσουμε ζωντανά παραδείγματα αγορών χρησιμοποιώντας το αυτοματοποιημένο λογισμικό της Tradepedia, το Avramis Swing, ώστε να σας βοηθήσουμε να εξασκηθείτε στην αναγνώριση σχηματισμών αντιστροφής τάσης σε πραγματικό χρόνο.

Τι θα μάθετε;

 • Να κατανοείτε την υπό μελέτη κίνηση τιμών
 • Να καθορίζετε την υψηλότερη και τη χαμηλότερη υπό μελέτη τιμή
 • Να αναγνωρίζετε πότε αλλάζει κατεύθυνση η αγορά
 • Να ενισχύσετε την ικανότητα εκτέλεσης συναλλαγών σας σε αναστροφές της αγοράς.

 

2.) Βασικοί Σχηματισμοί Συνέχισης – 22 Σεπτ 2016 – Ώρα 17:00

Μια ισχυρή τάση είναι πιο πιθανό να συνεχιστεί παρά να ανατραπεί. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου, θα εξετάσουμε σχηματισμούς συνέχισης της τάσης, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις αγορές που παρουσιάζουν ισχυρή τάση και να αποφύγουμε τα ψευδή σήματα αναστροφής.

Τι θα μάθετε;

 • Να κατανοείτε την ανάγκη για μια διόρθωση τάσης
 • Να αναγνωρίζετε βασικούς σχηματισμούς συνέχισης στις αγορές
 • Να εφαρμόζετε τεχνικές μέτρησης για την αναγνώριση στόχων
 • Να τονώσετε την αυτοπεποίθησή σας ώστε να ακολουθείτε τη σωστή τάση

 

3.) Δείκτες Τάσης – 29 Σεπτ 2016 – Ώρα 17:00

Ως τώρα γνωρίζουμε ότι η αναγνώριση των τάσεων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή εκτέλεση συναλλαγών. Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, θα μάθετε τους πιο αποτελεσματικούς δείκτες οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίζετε τις τάσεις.

Θα κατανοήσετε πλήρως πώς να χρησιμοποιείτε τους Κινητούς Μέσους (ΚΜ) οι οποίοι, ως δείκτες ακολουθίας της τάσης, εξομαλύνουν τις ανωμαλίες τις τιμής δίνοντάς σας μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της τάσης. Και θα δείτε πώς ο δείκτης ορμής, ο δείκτης Σύγκλισης/Απόκλισης Κινητών Μέσων όρων (MACD), φανερώνει μεταβολές στην κατεύθυνση, τη διάρκεια και την ισχύ μιας τάσης.

Τι θα μάθετε;

 • Να κατανοείτε τη θεωρία και την κατασκευή των Κινητών Μέσων και του MACD
 • Nα μάθετε τα διάφορα είδη Κινητών Μέσων (ΜΑ) και την εφαρμογή τους
 • Να κατανοείτε τη θεωρία κατασκευής του MACD
 • Να ερμηνεύετε το σήμα «grandfather» του MACD

 

4.) Δείκτες/Ταλαντωτές Ορμής – 06 Οκτ 2016 – Ώρα 17:00

Σε αυτήν τη συνεδρία θα μάθετε τη θεωρία των δεικτών ορμής και το πώς κατασκευάζονται. Οι δείκτες αυτοί (ή ταλαντωτές), είναι ο καλύτερος σύμμαχός σας όταν οι αγορές κινούνται πλευρικά χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση.

Εν τούτοις, η χρήση τους δεν περιορίζεται στην εκτέλεση συναλλαγών όταν βρισκόμαστε σε εύρος, αλλά επεκτείνεται και στις αγορές που παρουσιάζουν τάση. Θα μάθετε πώς να αναλύετε και να ερμηνεύετε τα σήματα με τρεις ξεχωριστούς τρόπους.

Τι θα μάθετε;

 • Να κατανοείτε τη θεωρία και την κατασκευή των δεικτών ορμής
 • Να αναγνωρίζετε τις λειτουργίες των ΙΜΙ, RSI και του ROC Τιμής
 • Να εκτιμάτε την αξία των δεικτών κατά τη διάρκεια πλευρικών κινήσεων της αγοράς
 • Να αναλύετε τους δείκτες σε τρεις διαστάσεις

 

5.) Σύνθετες και Κρυφές Αποκλίσεις – 13 Οκτ 2016 – Ώρα 17:00

Υπάρχουν φορές που η δράση των τιμών κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από τους δείκτες σας. Σε αυτήν τη συνεδρία, θα δούμε το θέμα της «απόκλισης» και συγκεκριμένα της «κρυφής απόκλισης».

Αυτό είναι ένα βασικό σεμινάριο για την κατανόηση της σημασίας της απόκλισης και του πώς να μεταχειρίζεστε τα αντίστοιχα σήματα. Θα αποκτήσετε μια πλήρη κατανόηση της απόκλισης τύπου bullish, bearish, καθώς και της θετικής και της αρνητικής απόκλισης.

Τι θα μάθετε;

 • Να αναγνωρίζετε την απόκλιση τιμής και δείκτη
 • Να διακρίνετε τη θετική από την αρνητική απόκλιση
 • Να ερμηνεύετε τα σήματα της απόκλισης τύπου bullish και bearish
 • Να κατανοείτε και να εφαρμόζετε σωστά τις αποκλίσεις

 

6.) Θεωρία του Αντιθέτου και Ακραίες Συνθήκες – 20 Οκτ 2016 – Ώρα 17:00

Οι Αντίθετοι (Contrarians), πιστεύουν ότι εφόσον το πλήθος κάνει λάθος στα σημαντικά σημεία καμπής της αγοράς, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να πάμε αντίθετα με αυτό. Η άποψη των αντιθέτων είναι η άποψη η οποία έρχεται κόντρα με την αίσθηση της πλειοψηφίας.

Αν το ογδόντα τοις εκατό των trader είναι bearish τότε την αντίθετη άποψη θα την αποτελούσε μια άποψη bullish. Οι αντίθετοι πατούν σε τεντωμένο σχοινί αλλά αν το κάνουν σωστά, μπορεί να βρεθούν μπροστά από την αγέλη και να βγάλουν θεαματικά κέρδη.

Τι θα μάθετε;

 • Να αναγνωρίζετε τα επίπεδα ακραίων τιμών χρησιμοποιώντας τεχνικούς δείκτες
 • Να μάθετε να σκέφτεστε αντίστροφα – γιατί κάνει λάθος το πλήθος
 • Να καταλάβετε γιατί είναι δύσκολο το να είσαι ένας αντίθετος
 • Να αναγνωρίζετε πότε το πλήθος φτάνει σε ακραία αίσθηση

 

7.) ADX και Παραβολικός SAR – 27 Οκτ 2016 – Ώρα 17:00

Σήμερα θα προσθέσετε στην ανάλυσή αγορών σας, αυτούς τους δύο βασικούς δείκτες. Η κατανόηση της μηχανικής που βρίσκεται πίσω από τη κατασκευή αυτών των δεικτών είναι υψίστης σημασίας για την ανάλυση των αγορών. Θα αναζητήσουμε τα ιδανικά σενάρια στα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να προσθέσουμε μια διαφορετική διάσταση στην κατανόηση που έχετε για τους σχηματισμούς των τιμών.

Τι θα μάθετε;

 • Να καθορίζετε τους καλύτερους τύπους αγοράς στους οποίους μπορείτε να τους χρησιμοποιείτε
 • Να ξέρετε πότε η αγορά βρίσκεται σε εύρος
 • Να αναγνωρίζετε το πότε η αγορά φτάνει σε ακραίο σημείο
 • Να χρησιμοποιείτε τεχνικές παρακολούθησης

 

8.) Στήριξη και Αντίσταση – Μέρος I – 03 Νοε 2016 – Ώρα 17:00

Το να ξέρετε πώς να αναγνωρίζετε τα σημεία στήριξης και αντίστασης στα γραφήματά σας είναι ανεκτίμητο!

Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, θα μάθετε τι σημαίνουν και τι προκαλεί αυτά τα σημεία. Θα είστε σε θέση να αναγνωρίζετε βασικά επίπεδα σε ένα πλήθος χρονικών πλαισίων και να αναπτύξετε τα θεμέλια για να κάνετε τεχνική ανάλυση των αγορών.

Τι θα μάθετε;

 • Να κατανοείτε τη σημασία των επιπέδων στήριξης και αντίστασης
 • Να γνωρίζετε τι συμβαίνει πίσω από τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης
 • Να καθορίζετε βασικά επίπεδα τιμής σε οποιοδήποτε γράφημα
 • Να αναγνωρίζετε ποια επίπεδα είναι πιο σημαντικά από άλλα

 

9.) Στήριξη και Αντίσταση – Μέρος II – 10 Νοε 2016 – Ώρα 17:00

Το κατά πόσο ο Fibonacci λειτουργεί επειδή είναι μαγικός ή επειδή τον χρησιμοποιούν όλοι, δε μας απασχολεί.

Στη διάρκεια αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου θα χτίσουμε πάνω στα θεμέλια του μέρους 2 και θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διορθώσεις Fibonacci , τις πρoβολές, τις βεντάλιες και τα τόξα για να εντοπίσουμε μελλοντικά επίπεδα στήριξης και αντίστασης.

Θα μάθετε πώς να εφαρμόζετε επαγγελματικές τεχνικές για να αναγνωρίζετε βασικά επίπεδα με υψηλή πιθανότητα.

Τι θα μάθετε;

 • Να ενισχύσετε τις γνώσεις σας πάνω στη στήριξη και την αντίσταση
 • Να κατανοήσετε τα μυστικά της χρησιμοποίησης του Fibonacci
 • Nα σκιαγραφείτε βασικά επίπεδα σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο
 • Να καθορίζετε βασικά μελλοντικά επίπεδα στήριξης και αντίστασης

 

10.) Εισαγωγή στους Σχηματισμούς Ιαπωνικών Κηροπηγίων – 17 Νοε 2016 – Ώρα 17:00

Τα γραφήματα Ιαπωνικών Κηροπηγίων είναι η καρδιά και η ψυχή της εκτέλεσης συναλλαγών χρησιμοποιώντας την τεχνική ανάλυση. Αν γνωρίζετε από κεριά μπορείτε να βρείτε «κορυφές» και «πυθμένες» στην αγορά πράγμα που σας επιτρέπει να αναγνωρίζετε σε ποιο επίπεδο τιμής να κάνετε είσοδο στην αγορά και σε ποιο έξοδο. Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, θα μάθετε τις βασικές έννοιες των γραφημάτων κηροπηγίου και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιτυχή εκτέλεση συναλλαγών στις αγορές.

Τι θα μάθετε;

 • Να αναγνωρίζετε τους βασικούς σχηματισμούς Κηροπηγίων
 • Να αναγνωρίζετε τα κεριά αναστροφής και συνέχισης
 • Nα ενισχύσετε την ικανότητα ανάγνωσης γραφημάτων σας
 • Να καθορίζετε τις σωστές κορυφές και τους σωστούς πυθμένες της αγοράς

 

11.) Αξιοποίηση Μεταβλητότητας (Λωρίδες Bollinger) – 24 Νοε 2016 – Ώρα 17:00

Με τι μοιάζει μια «ασταθής» αγορά; Αποτελεί πρόβλημα ή ευκαιρία; Υπάρχει τρόπος να τη μετρήσουμε κι αν ναι, τότε πώς; Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, θα μάθετε πώς να επωφελείστε από τις ασταθείς αγορές και πώς να διαχειρίζεστε τους κινδύνους που εμπεριέχουν.

Τι θα μάθετε;

 • Να χρησιμοποιείτε την αστάθεια με επιτυχία για να εκτελείτε συναλλαγές
 • Να ερμηνεύετε σήματα bullish και bearish
 • Να μάθετε να χρησιμοποιείτε εργαλεία μεταβλητότητας
 • Να εντοπίζετε μεταβολές σε συνθήκες αστάθειας της αγοράς

 

12.) Εκτέλεση συναλλαγών με τον Ichimoku Kinko Hyo – 01 Δεκ 2016 – Ώρα 17:00

Το Ichimoku Kinko Hyo μεταφράζεται ως «γράφημα ισορροπίας με μία ματιά». Με την πρώτη ματιά, αυτός ο τεχνικός δείκτης μπορεί να φαίνεται δύσκολος, αλλά εμείς θα σας διδάξουμε πόσο εύκολο είναι να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον όλα-σε-ένα ευπροσάρμοστο Ιαπωνικό δείκτη.

Θα εκτιμήσετε πώς ένας δείκτης μπορεί να καθορίσει τη στήριξη και την αντίσταση, να αναγνωρίσει την κατεύθυνση της τάση, να μετρήσει την ορμή και να δώσει σήματα αγοράς και πώλησης.

Τι θα μάθετε;

 • Να κοιτάτε ένα γράφημα και να ξέρετε με μια ματιά αν πρέπει ν’ αγοράσετε ή να πουλήσετε
 • Να εκτιμήσετε τη σημασία του Kumo
 • Να αναγνωρίζετε αδύναμα σήματα αγοράς και πώλησης
 • Να αναγνωρίζετε ισχυρά σήματα αγοράς και πώλησης

 

13.) Εισαγωγή στον Ποταμό του Aβράμη (Avramis River) – 08 Δεκ 2016 – Ώρα 17:00

Οι κινητοί μέσοι λειτουργούν πολύ καλά ως δείκτης όταν οι αγορές παρουσιάζουν τάση, αλλά είναι πολύ επικίνδυνοι σε αγορά εύρους. Χρησιμοποιώντας τον ιδιόκτητο δείκτη ΜΤ4: το Ποτάμι του Αβράμη, θα μάθετε πότε η αγορά βρίσκεται σε τάση και πότε σε εύρος και πώς να εκτελείτε συναλλαγές και στις δύο συνθήκες.

Τι θα μάθετε;

 • Να χρησιμοποιείτε το Ποτάμι του Αβράμη για να βρείτε τα καλύτερα προϊόντα για συναλλαγές
 • Να αναγνωρίζετε προϊόντα που παρουσιάζουν ισχυρή και αδύναμη τάση
 • Να εντοπίζετε εύκολα τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης
 • Να καταλαβαίνετε πότε μια αγορά βρίσκεται σε εύρος, ξεκάθαρα και αντικειμενικά

 

14.) Διαχείριση Χρήματος – 15 Δεκ 2016 – Ώρα 17:00

Η καλή διαχείριση του χρήματος είναι ο καλύτερος τρόπος να επιβιώσετε στις αναταράξεις της αγοράς. Για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο και να αυξήσουν τα κέρδη, οι traders καταστρώνουν ένα σχέδιο συναλλαγών και το ακολουθούν.

Αυτό το σχέδιο σας βοηθά να υπολογίσετε τι μόχλευση να χρησιμοποιήσετε, το μέγεθος θέσης και το ποσό των χρημάτων που θέλετε να δεσμεύσετε. Όπου μπορεί να βγει κέρδος, υπάρχει και κίνδυνος, μάθετε να σχεδιάζετε το πώς θα κινηθείτε γύρω του.

Τι θα μάθετε;

 • Να γνωρίζετε για την «ανάληψη πιστώσεων» και τη θετική συσχέτισή της με τον κίνδυνο
 • Να αναγνωρίζετε τα υπέρ και τα κατά της μόχλευσης
 • Nα υπολογίζετε το σωστό μέγεθος θέσης
 • Να ξέρετε το βέλτιστο ποσό που μπορείτε να διακινδυνεύσετε ανά συναλλαγή

 

15.) Ψυχολογία του Trader – 22 Δεκ 2016 – Ώρα 17:00

Έχετε ένα κερδοφόρο σύστημα συναλλαγών και σταθερούς κανόνες διαχείρισης χρήματος. Αρκεί αυτό;

Η απάντηση είναι απλή.

Αν η ψυχολογία σας σας επιτρέπει να ακολουθείτε το σύστημά σας και να μένετε προσκολλημένοι στους κανόνες διαχείρισης χρήματός σας, τότε η απάντηση είναι ναι!

Εν τούτοις, μερικοί traders αφήνουν να τους καταλάβει ο φόβος και ο πανικός. Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, θα μάθετε πώς να ελέγχετε το μυαλό σας και σε τελική ανάλυση τις συναλλαγές σας.

Τι θα μάθετε;

 • Nα εκτιμάτε τη σημασία της πειθαρχίας
 • Να κατανοείτε τους κινδύνους γύρω από την αρνητική ψυχολογία
 • Να έχετε το θάρρος να περιορίζετε τις απώλειες και να μην κάνετε σπασμωδικές κινήσεις
 • Να απολαμβάνετε το να εκτελείτε συναλλαγές στις αγορές

 

16 .) Εκτέλεση συναλλαγών μετά από Είδηση – 22 Δεκ 2016 – Ώρα 17:00

Οι σημαντικές ανακοινώσεις ειδήσεων μπορούν να μετακινήσουν τις αγορές δραματικά και στη στιγμή. Αυτές οι επιθετικές μετακινήσεις προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες αν ξέρετε πώς να τις χειριστείτε. Αυτό είναι που θα μάθετε σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, πώς να επωφελείστε από αυτές τις ειδήσεις που προκαλούν μετακινήσεις στις αγορές.

Τι θα μάθετε;

 • Να ακολουθείτε το οικονομικό ημερολόγιο
 • Να αναγνωρίζετε βασικά γεγονότα που αποτελούν είδηση και πώς να τα διαχειρίζεστε
 • Να καθορίζετε το αν θα πρέπει να διατηρήσετε μια θέση ή να την κλείσετε
 • Να εκμεταλλεύεστε την αστάθεια της αγοράς μετά από την ανακοίνωση σημαντικών ειδήσεων

Eγγραφείτε στην ΧΜ και εκπαιδευτείτε στο Forex Trading

Share Button

Tagged with:

Leave a Comment

Το forex, τα CFD's και τα Binary Options είναι προϊόντα με μόχλευση και μπορεί να επιφέρουν απώλεια του συνόλου της αρχικής σας κατάθεσης.
Tέτοιες συναλλαγές μπορεί να μην ενδείκνυνται για εσάς. Βεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως τους κινδύνους που ενέχουν.


Copyright © 2015. All Rights Reserved. www.1forex.gr