Το χρήμα και οι χρηματοπιστωτικές αγορές

Share Button

Scrooge_McDuckΜε τον όρο “χρηματοπιστωτική αγορά” εννοούμε μια αγορά στην οποία τα φυσικά πρόσωπα (άνθρωποι) και τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες) μπορούν να ανταλλάσουν χρηματοοικονομικές εγγυήσεις προϊόντων ή/και άλλων ανταλλάξιμων στοιχείων ενεργητικού σε τιμές που καθορίζονται από τις αρχές προσφοράς και ζήτησης (Νόμος της ελεύθερης αγοράς).

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν να θεωρηθούν ως δίαυλοι μέσω των οποίων ρέουν δανεικά κεφαλαία που κατευθύνονται από έναν προμηθευτή (προσφορά) που έχει  πλεόνασμα των περιουσιακών στοιχείων προς ένα πελάτη που έχει ένα έλλειμμα κεφαλαίων (ζήτηση).

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές υπάρχουν σε κάθε έθνος στον κόσμο. Άλλοτε είναι μικρές σε όγκο (βλέπε χρηματιστήριο Αθηνών ΧΑΑ) κι άλλοτε είναι τεράστιες (βλέπε Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE – ή αγορές συναλλάγματος forex). H πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές συνήθως γίνεται μέσω ενός μεσίτη (broker), δηλαδή μιας τράπεζας ή μιας χρηματιστηριακής εταιρίας η οποία σας χρεώνει μια μικρή (ή μεγάλη…) προμήθεια επί της συναλλαγής για την υπηρεσία της.

χρηματοπιστωτικες αγορες

 

1. Κεφαλαιαγορές (Capital Markets)

Με τον όρο κεφαλαιαγορές εννοούμε τις αγορές στις οποίες ιδιώτες επενδυτές (φυσικά και νομικά πρόσωπα) και θεσμοί (κρατικές οντότητες) ανταλλάσουν χρηματοοικονομικούς τίτλους. Οι κεφαλαιαγορές χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τις αγορές ομολόγων και τις αγορές μετοχών.

 

α. – Αγορές Ομολόγων (Bond Market)

Ένα ομόλογο (Bond) είναι μια επένδυση σε χρέος όπου ένας επενδυτής (δανειστής) δανείζει τα χρήματα του σε μια οντότητα (εταιρία, κράτος, δήμος κλπ) για μια καθορισμένη χρονική περίοδο και με σταθερό επιτόκιο. Συνήθως τα ομόλογα έχουν το ετήσιο κουπονάκι το οποίο αποτελεί και το επιτόκιο.

Παράδειγμα:

Η Ελλάδα δανείζεται σήμερα 100€ με ετήσιο επιτόκιο 5% σε τριετές ομόλογο. Αυτό σημαίνει πως κάθε χρόνο για τα επόμενα τρία χρόνια θα πρέπει να πληρώνει στο (-ους) δανειστή (-ες) 5€ τοκοχρεωλύσιο και στο τέλος της τριετίας να επιστρέψει και το αρχικό κεφάλαιο. Δηλαδή στο τέλος της τριετίας θα έχει πληρώσει συνολικά 100€ + 3*5€ = 115€.

Η αγορά των ομολόγων θεωρείται μια αγορά σταθερού εισοδήματος (fixed income market) καθώς ο επενδυτής γνωρίζει εξ αρχής τι κέρδος προσδοκά από αυτή την επένδυση. Λιγότερα μπορεί να πάρει (αν ο εκδότης φανεί αφερέγγυος), περισσότερα αποκλείεται.

 

β. – Αγορές Μετοχών (Stock Market)

Οι αγορές μετοχών επιτρέπουν στους επενδυτές να αγοράζουν και να πωλούν μετοχές εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο. Είναι ένας από τους πιο ζωτικούς τομείς μιας οικονομίας καθώς παρέχει στις εταιρείες πρόσβαση σε νέα κεφάλαια (χρήμα). Οι επενδυτές λαμβάνουν ένα μέρος της ιδιοκτησίας της εταιρείας (όσο και οι μετοχές που αγόρασαν) και προσδοκούν κέρδη από το μέρισμα, δηλαδή ένα μέρος των (πιθανών) μελλοντικών κερδών της εταιρίας.

 

25€ Μπόνους χωρίς κατάθεση από την Plus500

plus500_no_deposit_bonus_25H Plus500 σας καλοσωρίζει με ένα μοναδικό Bonus χωρίς κατάθεση 25€. Zήστε τις συγκινήσεις του forex trading και των επενδύσεων CFD’s σε μετοχές, χρυσό και άλλα εμπορεύματα με μηδενικό ρίσκο.

Για να πάρετε το bonus θα πρέπει:

  • Να κατεβάσετε την πλατφόρμα συναλλαγών της Plus500,
  • Να κάνετε κλικ εκεί που λέει πραγματικά κεφάλαια και να ανοίξετε νέο λογαριασμό συμπληρώνοντας τα πραγματικά σας στοιχεία και τον αριθμό του τηλεφώνου σας.
  • Να κάνετε κλικ και να λάβετε ένα 3 ψήφιο κωδικό μέσω SMS. Να πληκτρολογήστε τον κωδικό αυτό στο πεδίο ‘3-ψήφιος κωδικός’ και 25 € θα προστεθούν στο λογαριασμό σας!!!

Το μπόνους χωρίς κατάθεση της Plus500 έχει διάρκεια 3 μήνες και για να γίνει αναλήψιμο θα πρέπει να 60 Τpoints. Δικαιούστε ένα μπόνους ανά νοικοκυριό/διεύθυνση IP.

 

Οι κεφαλαιαγορές χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Την πρωτογενή και τη δευτερογενή αγορά.

α. – Πρωτογενής Αγορά (Primary Market):
H πρωτογενής αγορά είναι η αγορά όπου οι κινητές αξίες, όπως μετοχές και ομόλογα δημιουργούνται και διαπραγματεύονται για πρώτη φορά χωρίς την ύπαρξη κάποιου μεσάζοντα (μεσίτη – broker). Όταν μια ιδιωτική εταιρεία εισάγεται στο χρηματιστήριο εκδίδει και πωλεί τις μετοχές της στη λεγόμενη αρχική δημόσια προσφορά. Αντίστοιχα συμβαίνει και με τα ομόλογα. Όταν ένα ομόλογο εκδίδεται πρωτοκυκλοφορεί στην πρωτογενή αγορά, δηλαδή αυτός που το λαμβάνει το αγοράζει από τον εκδότη.

Πρωτογενης και Δευτερογενης Αγορα
β. – Δευτερογενής Αγορά (Secondary Market):
H δευτερογενής αγορά είναι ο τόπος όπου οι επενδυτές αγοράζουν τίτλους όπως μετοχές, ομόλογα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης από άλλους επενδυτές, και όχι τον ίδιο τον εκδότη. Η δευτερογενής αγορά είναι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών και είναι αυτό που οι άνθρωποι αναφέρουν «χρηματιστήριο». Περιλαμβάνει το NYSE, Nasdaq και όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια στον κόσμο. Επίσης εδώ περιλαμβάνεται και η δευτερογενής αγορά ομολόγων.

 

2. Χρηματαγορές (Μοney Markets)

Η αγορά χρήματος είναι ένα τμήμα της χρηματοπιστωτικής αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται χρηματοοικονομικά μέσα με πολύ υψηλή ρευστότητα και πολύ μικρή διάρκεια (από μερικές ημέρες έως maximum ένα έτος). Λόγω της φύσης της θεωρείται  ως ένα ασφαλές μέρος για να βάλει κάποιος τα χρήματα του γνωρίζοντας ότι θα λάβει όμως και μικρές αποδόσεις. Παράδειγμα τίτλων στην αγορά χρήματος αποτελούν τα Repos (Repurchase agreement).

 

3. FOREX (Aγορά Συναλλάγματος)

Η αγορά συναλλάγματος είναι η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο με μ.ό. συναλλαγών που ξεπερνά τα $ 5 τρις. ημερησίως. Σε αντίθεση με τα χρηματιστήρια η αγορά συναλλάγματος δεν είναι μια κεντρική αγορά. Σε μια κεντρική αγορά, υπάρχει συνήθως ένα κεντρικό σημείο στο οποίο όλες οι συναλλαγές μπορούν να ανιχνευθούν. Η αγορά συναλλάγματος, όμως, είναι μια αποκεντρωμένη αγορά και οι συναλλαγές δεν καταγράφονται από κάποια αρχή. Αντ ‘αυτού, κάθε ειδικός διαπραγματευτής καταγράφει τις δικές του πράξεις και τις κρατά ως αποκλειστικές πληροφορίες. Οι κύριοι διαμορφωτές της αγοράς συναλλάγματος, οι οποίοι συμμετέχουν συνεχώς στην αγορά forex είτε για λογαριασμό των ιδίων είτε των πελατών τους, είναι οι μεγαλύτερες τράπεζες.

Οι μεμονωμένοι επενδυτές συμμετέχουν στην αγορά είτε μέσω κάποιας τράπεζας είτε μέσω κάποιου μεσίτη forex. H σημερινή τεχνολογία προσφέρει απίστευτες δυνατότητες: Μπορείτε να συμμετέχετε στην αγορά forex από το σπίτι ή το κινητό σας ξεκινώντας με ένα πολύ μικρό κεφάλαιο, μέσω κάποιου online forex broker. O ανταγωνισμός μεταξύ των brokers εξασφαλίζει χαμηλά spreads, ένα από τα βασικά κριτήρια για να διαλέξετε εταιρία forex. Eπίσης θα πρέπει να τσεκάρετε την αξιοπιστία του Broker και φυσικά τις προωθητικές ενέργειες, τα forex bonus.

Το Forex είναι μια αγορά η οποία έχει υψηλό ρίσκο αλλά προσφέρει και υψηλά κέρδη στους ικανούς traders. Μέσω της μόχλευσης μπορείτε να πάρετε θέσεις στην αγορά που στο πραγματικό χρηματιστήριο ούτε που θα μπορούσατε να τις φανταστείτε.

 

4. Αγορά Εμπορευμάτων (Commodity Market)

oil-barrelsΗ αγορά εμπορευμάτων διαχειρίζεται την εμπορική διαπραγμάτευση περίπου 50 μεγάλων αγορων βασικών εμπορευμάτων. Τα βασικά προϊόντα που συνήθως κατατάσσονται σε δύο υποομάδες:

  • Σκληρό προϊόντα είναι πρώτες ύλες συνήθως εξορύσσεται, όπως ο χρυσός, το πετρέλαιο, καουτσούκ κ.λπ.
  • Τα μαλακά εμπορεύματα που καλλιεργούνται συνήθως τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα όπως το σιτάρι, το βαμβάκι, ο καφές, η ζάχαρη κ.λπ.

 

5. Αγορά Παραγώγων (Derivatives Market)

Τα παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά προϊόντα των οποίων η αξία καθορίζεται βάσει της «συμπεριφοράς» ενός άλλου στοιχείου, πχ από το πετρέλαιο. Aρχικά τα παράγωγα κατασκευάστηκαν ώστε να μπορέσουν οι επενδυτές να μειώσουν το ρίσκο σε άλλες επενδύσεις τους αντισταθμίζοντας τον κίνδυνο αλλά τελικά αποτελούν από μόνα τους ένα χρηματοοικονομικό προϊόν. Τα παράγωγα είναι αρκετά σύνθετα προϊόντα επένδυσης στα οποία θα πρέπει να έχετε μεγάλη γνώση για να επενδύσετε, αρκεί μόνο να ξέρετε πως από την αγορά παραγώγων χρεοκόπησε η βρεταννική τράπεζα Barings το 1995. Γνωστά παράγωγα είναι:

  • Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures)
  • Tα δικαιώματα αγοράς ή πώλησης (options/put/calls)
  • τα ασφάλιστρα έναντι ρίσκου αθέτησης χρέους (τα περίφημα Credit Default Swaps ή CDS)
  • τα δομημένα ομόλογα
  • τα στεγαστικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και δεκάδες άλλα σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υποπροϊόντα στο όνομα της κερδοσκοπίας “τζογάρουν” τρισ. δολάρια.

 

6. Aσφαλιστικά Προϊόντα

Προϊόντα που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διαχείριση ρίσκων (Risk Management).

 

Επόμενο Άρθρο: Ποιοι συμμετέχουν στην αγορά forex;

 

plus500 bonus

Share Button

Tagged with:

Leave a Comment

Το forex, τα CFD's και τα Binary Options είναι προϊόντα με μόχλευση και μπορεί να επιφέρουν απώλεια του συνόλου της αρχικής σας κατάθεσης.
Tέτοιες συναλλαγές μπορεί να μην ενδείκνυνται για εσάς. Βεβαιωθείτε ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως τους κινδύνους που ενέχουν.


Copyright © 2015. All Rights Reserved. www.1forex.gr